Home

Barendrechtse geschiedenis in drie thema's

De bijna 50.000 inwoners van Barendrecht wonen in een moderne gemeente, met winkels, bedrijven, scholen en alle andere voorzieningen die daar bij horen. Ze zijn niet de eerste inwoners van dit gebied. In de prehistorie hebben hier al mensen gewoond.

Het tegenwoordige dorp Barendrecht heeft een geschiedenis die begint in de middeleeuwen. Deze website vertelt wat inwoners van Barendrecht in die eeuwen meemaakten. Daarbij kijken we op drie manieren naar de geschiedenis:

Verbindingen

Elke dag komen er in Barendrecht reizigers, post en goederen voorbij. Vroeger kwam dan de stoomtram of de postkoets langs. Tegenwoordig gaat het vooral om verkeer op de snelweg en treinen op het spoor.

Barendrechters maken zelf ook gebruik van al die verbindingen. Vroeger stapten ze op de stoomtram naar Rotterdam-Zuid. Of stuurden ze hun aardbeien naar klanten in Duitsland. Tegenwoordig schuiven ze aan in de file op de A16, fietsen naar school of nemen de tram naar het centrum van Rotterdam. In dit thema kijken we naar de geschiedenis van de verbindingen die zo kenmerkend zijn voor Barendrecht. We zien dan ook dat Barendrechters aan het eind van de 20e eeuw te maken kregen met allerlei plannen voor spoorlijnen, waardoor veel mensen moesten verhuizen.

naar het thema

Bestuur

Altijd was er wel iemand die het in Barendrecht voor het zeggen had. Dat was vroeger zo, toen boeren beleefd hun ‘pet’ afnamen als de schout of de ambachtsheer voorbij kwam. En dat is tegenwoordig zo, nu Barendrecht wordt bestuurd door de (gekozen!) gemeenteraad, een burgemeester en wethouders.

Wie op deze manier naar de geschiedenis van Barendrecht kijkt, ontdekt dat Barendrechters niet altijd makkelijke mensen zijn geweest. Er werden mensen vermoord, de herberg werd kort en klein geslagen en nog niet zo lang geleden was er fel verzet tegen de ondergrondse opslag van CO2.

naar het thema

Bedrijven

Barendrecht is eeuwen lang een dorp van akkerbouwers, veehouders en boerenknechten geweest. Tot de jaren ’60 van de vorige eeuw waren landbouw en veeteelt belangrijke middelen van bestaan.

De resultaten daarvan hadden toen sinds het begin van het Koninkrijk – tweehonderd jaar geleden - de welstand en het welzijn van de kleine woongemeenschap bepaald. Als het de boeren goed ging, was er werk. Ambachtelijke bedrijfjes en winkels zagen hun omzet stijgen. Maar het omgekeerde was óók waar. Schrale oogsten betekenden dalende inkomsten voor de boeren én armoede - niet zelden honger - voor hun arbeiders met grote gezinnen.

naar het thema

Met deze website willen we geschiedenis van Barendrecht bereikbaar maken voor iedereen die er iets van wil weten. Daarbij is in eerste instantie gedacht aan scholieren die op zoek zijn naar materiaal voor een werkstuk over de geschiedenis van Barendrecht.

De website is er gekomen met steun van de gemeente Barendrecht en het DeltaPORT Donatiefonds. En dankzij het speurwerk van tientallen leden van de Historische Vereniging Barendrecht. Ook stelden diverse personen en instellingen belangeloos beeldmateriaal beschikbaar.


De webredactie heeft zijn uiterste best gedaan om bronnen en rechthebbenden van beeldmateriaal dat wordt gebruikt te achterhalen.

Wanneer desondanks beeldmateriaal wordt getoond waarvan u (mede-)rechthebbende meent te zijn en voor het gebruik waarvan u geen toestemming hebt verleend, kunt u zich in verbinding stellen met de Historische Vereniging Barendrecht.

Deze website heeft een non-commercieel karakter.