Bedrijven

Bedrijven

Landbouw en veeteelt waren tot het begin van de 20e eeuw Barendrechts belangrijkste middelen van bestaan. In die tijd werd de teelt van aardbeien en later ook die van andere tuinbouwproducten financieel aantrekkelijker.

Door te kostbare vernieuwingen in de veeteelt, lagere prijzen in de landbouw en landverlies door woningbouw won de tuinbouw terrein. Er kwam een bloeiende veiling met veel werkgelegenheid. Grootschalige woningbouw, wegen, spoorlijnen, bedrijventerreinen en recreatiegebieden slokten geleidelijk de overgebleven ruimte voor land- en tuinbouw op.

De veiling veranderde in de Greenery en zorgde met de vele bedrijven voor een grote werkgelegenheid. Land- en tuinbouw zijn daarmee vrijwel verdwenen.