Bestuur

Vertrekpunt

Drie gemeentehuizen binnen vijf minuten. Wie stevig doorloopt, kan in het oude centrum van Barendrecht binnen vijf minuten voor drie gemeentehuizen staan.

De wandeling begint op het Doormanplein. Daar staat op de hoek met de Dorpsstraat restaurant Diggels. Jarenlang heette dit restaurant ‘Van oudts ’t Raedthuys’. Die Oudhollands klinkende naam was niet voor niets aan het restaurant gegeven. Ooit was Barendrecht niet veel meer dan wat dijken, boerderijen en een kerk. In die tijd vergaderde het gemeentebestuur niet in een raadzaal, maar gewoon in de herberg. Waar nu klanten van Diggels aanschuiven, werden toen belangrijke besluiten genomen. Toen Barendrecht een echt dorpje werd, was een herberg niet meer voldoende voor het gemeentebestuur.

Er moest een echt gemeentehuis komen. Het kwam in de Dorpsstraat, schuin tegenover de Dorpskerk. Eerst stond daar een klein gemeentehuisje, later werd dit vervangen door een groter. Op nummer 137 is het nog steeds te vinden. De Barendrechtse leeuw zit nog in de gevel, maar het gemeentebestuur is inmiddels verhuisd. Kijk niet te lang naar de leeuw in de gevel van het oude gemeentehuisje, want we moeten binnen vijf minuten bij het derde raadhuis zijn.

Het is het moderne gemeentehuis aan het Binnenhof. Als de verkeerslichten snel op groen springen, kunnen we de Barendrechtseweg oversteken en zijn we precies in vijf minuten bij het derde gemeentehuis. Best aardig, drie gemeentehuizen zo dicht bij elkaar. Maar waar zijn ze eigenlijk voor nodig? En was er altijd al een burgemeester in Barendrecht?