Het plan

Barendrechters konden dinsdag 5 februari 2008 een informatieavond bijwonen in theater Het Kruispunt. De Shell en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) legden hier uit dat ze onder Barendrecht CO2 wilden opslaan.

Twee gasvelden onder Barendrecht zouden gebruikt worden om CO2 op te slaan, dat anders als broeikasgas in de atmosfeer terecht zou komen.

De CO2 was afkomstig van de raffinaderij van Shell in Pernis. Die hield bij haar werk CO2 over. Een deel kon verkocht worden aan de tuinders in het Westland en aan de frisdrankenindustrie. De overblijvende CO2  zou nu in twee lege gasvelden onder Barendrecht worden gestopt. Daar zou het voor de eeuwigheid worden opgeslagen. Voor het plan was 60 miljoen euro subsidie beschikbaar.

‘Opslag in gasveld’, in Het Zuiden, 30 januari 2008

Aanvankelijk was er in Barendrecht weinig verzet tegen het idee. Op 12 februari 2008 gaf de NAM een presentatie voor de gemeenteraad. Daarbij was alleen de fractie van de PvdA tegen de proef. “De gemeente Barendrecht is naar onze mening al genoeg belast met allerlei risico’s tengevolge van vervoer van gevaarlijke stoffen langs het spoor naar Kijfhoek en over het water (via de Oude Maas) plus vervoer over de A29 en A15. Daarom dienen hieraan geen verdere risico’s te worden toegevoegd”, was de mening van gemeenteraadslid Marinus de Graaf.

PvdA-standpunt CO2-opslag, ongedateerde flyer van de gemeente Barendrecht

Enkele dagen later stuurde de CDA-fractie in de gemeenteraad een brief naar CDA-leden van de Eerste en Tweede Kamer. Daarin schreven de Barendrechtse CDA’ers verrast te zijn door de snelheid waarmee het project nu werd doorgezet. En dat in een dichtbevolkt gebied. “Het gaat immers om de gezondheid/de levens van de Barendrechtse burgers”, schreef fractievoorzitter Corrie Righolt in de brief.

‘Zorgen over CO2-opslag’, in Het Zuiden, 20 februari 2008


Aanvankelijk waren burgemeester en wethouders van Barendrecht niet tegen het plan. Wethouder Simon Zuurbier (VVD) schreef een verhaal met uitleg in De Schakel. Volgens Zuurbier zou er een zorgvuldige procedure volgen. Bovendien kon het project niet starten zonder goedkeuring van de gemeente Barendrecht. “Er is op dit moment geen enkele reden voor politieke opwinding.”

‘CO2-opslag’, column van Simon Zuurbier, De Schakel, 6 maart 2008