J. van Belzen

Jan van Belzen (1954) is burgemeester van Barendrecht sinds 1 juli 2005.

Burgemeester Van Belzen is Nederlands-hervormd en lid van de SGP. Hij werkte als onderwijzer en geschiedenisleraar, voordat hij wethouder werd in Werkendam. Voor zijn komst naar Barendrecht was hij burgemeester van Graafstroom.

De beslissing van de gemeenteraad om de toen 50-jarige Van Belzen voor te dragen als nieuwe burgemeester, was om meerdere redenen verrassend:

  • hij was burgemeester van het veel kleinere Graafstroom (toen 9682 inwoners)
  • hij was lid van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)

Toch stond de gehele gemeenteraad achter de keuze voor Van Belzen.

Hoe werd de burgemeester geselecteerd?

Er hadden 15 mensen gesolliciteerd naar de baan van burgemeester van Barendrecht. Uit die groep werd een selectie gemaakt door de vertrouwenscommissie van de gemeenteraad. In die commissie zaten vertegenwoordigers van alle politieke partijen in de gemeenteraad. Over hun werk voor de vertrouwenscommissie mochten ze alleen praten met andere mensen van die commissie.

De vertrouwenscommissie gebruikte bij het selecteren van de kandidaten de resultaten van een enquête. Daarin gaven de Barendrechters aan wat voor burgemeester ze wilden hebben. Ook had de gemeenteraad een ‘profielschets’ gemaakt. Daarin stond wat voor burgemeester de gemeenteraad wilde hebben. De vertrouwenscommissie moest onder meer op zoek gaan naar:

  • een warme persoonlijkheid (iemand die echt belangstelling voor de mensen toont)
  • een verbinder (iemand die mensen met verschillende achtergronden bij elkaar brengt)
  • een coördinator (iemand die zorgt dat het werk van het gemeentebestuur goed verloopt).

Na met alle kandidaten gesproken te hebben, vond de vertrouwenscommissie dat burgemeester Van Belzen van de gemeente Graafstroom het beste voldeed aan de eisen.

De vertrouwenscommissie vertelde dit aan de gemeenteraad tijdens een vergadering achter gesloten deuren. Voorzitter Ina Batenburg van de vertrouwenscommissie vertelde daar dat Van Belzen ‘alles zal doen om een goede burgemeester voor alle Barendrechters te zijn’. Alle partijen in de gemeenteraad waren het daarmee eens. Ze besloten om Van Belzen voor te dragen voor deze functie.

Het advies van de gemeenteraad werd opgevolgd door de commissaris van de koningin. De koningin ondertekende daarop de akte waarin hij tot burgemeester van Barendrecht werd benoemd. Op 1 juli 2005 werd burgemeester Van Belzen in Barendrecht geïnstalleerd.

Welke ontevredenheid was er over de benoeming van de burgemeester?

De benoeming van Jan van Belzen tot burgemeester van Barendrecht leidde (door zijn lidmaatschap van de SGP) tot verdeelde reacties.
Bij weekblad Het Zuiden kwamen meer positieve dan negatieve reacties binnen.Van de mensen die reageerden op de komst van de nieuwe burgemeester was 56 procent positief. Verschillende mensen hadden de nieuwe burgemeester gezien op de plaatselijke televisie. Daarop kwam hij goed over.
Eén procent maakte het niets uit, maar 43 procent reageerde negatief op de komst van de burgemeester. “Dat kan toch niet waar zijn! Een SGP’er als burgervader in een overwegend steeds minder christelijk wordende gemeente. Hoe verzinnen ze het…”, was één van de reacties.

De gemeenteraadsleden van GroenLinks en de PvdA moesten aan de leden van hun partij uitleggen waarom zij hadden ingestemd met een burgemeester van de SGP. Die partij zou ‘fundamentalistisch’ zijn, onverdraagzaam zijn tegenover mensen die een andere mening of een andere manier van leven hebben. 

Een groep bezorgde Barendrechters rond oud PvdA-wethouder (en voorzitter van voetbalvereniging BVV Barendrecht) Dirk Vermaat richtte het actiecomité ‘Democratie Ja, Fundamentalisme Nee’ op. Met een site op internet en een handtekeningenactie wilde het comité de komst van de nieuwe burgemeester voorkomen. Op Koninginnedag werden handtekeningen ingezameld. Enkele weken later vlogen reclamevliegtuigjes over het dorp met de woorden ‘Democratie Ja, Fundamentalisme Nee’.

De actie van het comité maakte veel reacties los. Naast steunbetuigingen voor het comité kwamen er ook veel reacties binnen van mensen die voor de nieuwe burgemeester waren. Soms liep de zaak uit de hand. De internetsite van het comité werd enige tijd gesloten, toen de webmaster werd bedreigd.
Op internet werd ook een andere actie gestart: ‘Dirk Vermaat Nee’. Dirk Vermaat zou moeten aftreden als voorzitter van de voetbalvereniging, omdat de naam van de vereniging te veel in verband werd gebracht met de actie tegen de nieuwe burgemeester. Deze actie werd anoniem gevoerd en leidde nergens toe.

Het comité ‘Democratie Ja, Fundamentalisme Nee’ slaagde erin om in de weken voor de komst van de nieuwe burgemeester, 1640 handtekeningen  te verzamelen. Een respectabel aantal. Toch lukte het niet om daarmee de komst van burgemeester Van Belzen  tegen te houden. Het  comité overhandigde op 1 juni 2005 bij de installatie van de nieuwe burgemeester, de handtekeningen aan Van Belzen.. Daarbij wilde één van de leden van het comité de burgemeester geen hand geven.
Woordvoerster Els Schaap kondigde aan dat het comité door zou gaan. “We zullen met alle democratische middelen die we kunnen gebruiken, proberen om u snel weg te krijgen”, kondigde ze aan.
Daarna werd van het comité niets meer vernomen.

Barendrecht en burgemeester Van Belzen waren door de ophef rond zijn benoeming flink in het nieuws gekomen. Zelfs de landelijke media besteedden er aandacht aan. Die aandacht bleef nog een tijdje, omdat er binnen de SGP een verschil van mening was over de vraag of vrouwen lid mochten worden van die partij. Van Belzen was op dat moment bestuurslid van die partij. In september 2005 werd er zelfs een groot interview met burgemeester Van Belzen gepubliceerd in de Duitse krant Frankfurter Allgemeine. “Ik ben hier als bruggenbouwer, niet als SGP-politicus”, zei de burgemeester tegen de Duitse verslaggever.

In december 2005 stapte Van Belzen uit het hoofdbestuur van de SGP, omdat het hem niet lukte om een discussie over het vrouwenlidmaatschap in zijn partij op gang te brengen. Bovendien wilde het hoofdbestuur niet meer samenwerken met de Christenunie in gemeenten waar die partij vrouwen op de kieslijst plaatste.

Samen in één college

Na enkele jaren afwezigheid keerde Dirk Vermaat eind 2013 terug in de Barendrechtse politiek. Hij was één van de oprichters van de partij Echt Voor Barendrecht (EVB). Bij de verkiezingen van 19 maart 2014 was hij de lijsttrekker van die partij. EVB werd bij deze verkiezingen met negen zetels de grootste partij in de gemeenteraad. Vermaat werd wethouder en kwam dus in één college terecht met burgemeester Jan van Belzen. Wethouder Dirk Vermaat en burgemeester Jan van Belzen hadden ‘een uiterst plezierig gesprek’ over de botsing die ze hebben gehad rond het aantreden van de burgemeester in 2005. “We hebben toen een behoorlijke clash gehad. We zijn daarna altijd op een plezierige manier met elkaar omgegaan”, vertelde Vermaat op maandag 2 maart 2014 bij de presentatie van het college. Toen het er enkele weken na de verkiezingen naar uit ging zien dat Vermaat en Van Belzen samen in één college terecht zouden komen, hebben ze in een gesprek ‘als volwassen mensen’ op het conflict van destijds teruggekeken. “We hebben daar allebei onze eigen beleving over”, zei Vermaat. “Ik vertrouw erop dat we tot een hele goede samenwerking kunnen komen”, aldus de EVB-wethouder.

Hoe verandert Barendrecht in de periode Van Belzen?

Carnisselande

Aan de Carnisseweg opende wethouder Ett Schoehuizen op 11 april 2006 discotheek Yellow. Weliswaar ging het om een tijdelijke disco, maar eindelijk konden Barendrechtse jongeren weer in hun eigen gemeente uitgaan.

Op 15 april 2006 werden in de wijk Vrijheidsakker 23 straatnamen onthuld genoemd naar verzetsmensen die in de Tweede Wereldoorlog omkwamen. Het waren namen van zowel Barendrechters als Rotterdammers.

Inwoners

Begin 2008 passeerde Barendrecht de grens van 45.000 inwoners. Burgemeester Jan van Belzen ontving op 23 januari 2008 op het gemeentehuis de 45.000e inwoner. Het was Manon Roeland, die met haar gezin vanuit Rotterdam-Zuid was verhuisd naar Barendrecht-Centrum.

Zuidpolder

De plannen om de Zuidpolder te bestemmen voor recreatie, kregen landelijk bekendheid door de Nationale Boomfeestdag, die op 22 maart 2006 in Barendrecht werd gehouden. Het kostte de gemeente 12.000 euro om het evenement naar landbouwmuseum De Kleine Duiker te halen. Er werden die dag in één klap duizend bomen in de polder geplant. Bovendien werd het na zoveel publiciteit makkelijker om geld voor volgende projecten in de polder los te krijgen, dacht wethouder Kees Silvis.

Station

Op 16 juni 2007 werd in Barendrecht de Betuweroute geopend. Minister van Verkeer en Waterstaat Camiel Eurlings opende die dag het park op de kap boven de spoorlijn. Koningin Beatrix opende de spoorlijn.

Toekomst

Vanuit de bevolking kwam er meer vraag naar seniorenwoningen dicht bij winkels en andere voorzieningen. Om hierop in te spelen werd tegenover theater Het Kruispunt een nieuwe winkel voor rijwielhandel De Boom gebouwd met daarboven appartementen. Al snel volgden plannen voor meer appartementen in het centrum.
Bij de ontwikkeling van het centrum ging de gemeente weer samenwerken met woningbouwvereniging Patrimonium.

In 2007 startte een discussie over de toekomst van Barendrecht. De bevolking werd uitgedaagd mee te denken over Barendrecht in 2025. Dat paste bij het motto waarmee het college aan het werk ging: Samen Wonen, Samen Werken, Samen Leven.

Economie

Barendrecht was in 2010 de economisch best presterende gemeente van Zuid-Holland. Landelijk eindigde de gemeente maar liefst op een zesde plaats. Dit bleek uit het jaarlijkse onderzoek van Bureau Louter en het tijdschrift Elsevier. Barendrecht stond dat jaar al negen achtereenvolgende jaren in de top zes van Nederland.

Barendrecht telde in 2010 zo’n 2000 bedrijven met meer dan 21.000 arbeidsplaatsen.

Bouwen

Toen de bouw van Carnisselande bijna af was, werd er weer meer gebouwd aan de oostkant van de A29. De wijk Ter Leede werd uitgebreid. De beschuitfabriek van Hooimeijer (later Haust) maakte plaats voor het Land van Barendreght. In de Zuidpolder werd verder de wijk Lagewei gebouwd. Met de bouw van de wijk Vrouwenpolder is een begin gemaakt.

Het voormalige tramstation Middeldijk werd omgevormd tot Park Lagewei.

Veiligheid

Dagelijks passeren tal van treinen, schepen en vrachtwagens met gevaarlijke stoffen de gemeente Barendrecht. Dat zoiets mis kan gaan bleek op 24 september 2009. Toen botsten ’s avonds twee goederentreinen frontaal op elkaar. Zie hiervoor het thema Verbindingen.

Een nieuwe manier om voor meer veiligheid te zorgen was de inzet van camera’s.

Op 23 maart 2010 werd gestart met cameratoezicht op en rond het station Barendrecht. Dit moest ervoor zorgen dat reizigers en omwonenden een veiliger gevoel kregen. Bovendien moest zo het aantal incidenten worden verminderd.

De politie kan een mobiele camera plaatsen, als ergens sprake is van ernstige overlast. Deze camera stond in september 2010 tijdens weekeinden op het Doormanplein. Daar was overlast rond de café's.

In maart 2011 werd de mobiele camera op de Middenbaan geplaatst. Daar waren door vandalen plantenbakken en bomen vernield.

Elk jaar overleggen gemeente, politie en brandweer over de vele activiteiten in december. Samen wordt geprobeerd om alles rond Sinterklaas, Kerst en de jaarwisseling goed te laten verlopen. 

Sport en cultuur

De hockeyvereniging verhuisde naar sportpark De Doorbraak in Carnisselande. Voetbalvereniging BVV Barendrecht speelde vanaf 2010 in de Topklasse, de hoogste afdeling van het amateurvoetbal.

Theater Het Kruispunt trekt publiek uit de hele regio. De Baerne kreeg een eigen zaal voor kleinere voorstellingen en ook in de Dorpskerk zijn culturele activiteiten. Daarnaast heeft de gemeente twee grote, moderne bibliotheken en een bloeiend verenigingsleven.

Wat deed kroonprins Willem-Alexander op 29 maart 2012 in Barendrecht?

Bezoek Willem-Alexander

Kroonprins Willem-Alexander bracht op donderdag 29 maart 2012 een bezoek aan Barendrecht. Op het programma van de prins stonden een gesprek met burgemeester en wethouders, een bezoek aan de Centrumpost en een bezoek aan de Dorpskerk.

Burgemeester Jan van Belzen had de prins voor een bezoek uitgenodigd, omdat er bij verschillende groepen in Barendrecht de wens leefde voor zo’n bezoek. De Stichting Present organiseerde vrijwilligerswerk in de Centrumpost aan de Binnenlandse Baan. Daarvoor was subsidie verleend door het Oranjefonds (dit fonds was een huwelijkscadeau aan Willem-Alexander en Maxima in 2002). De Dorpskerk bestond in 2012 500 jaar. Woonvereniging Patrimonium, de eigenaar van de Centrumpost, bestond 100 jaar. De Stichting KijkopWelzijn beheerde de Centrumpost. “Samen met de gemeente is een programma bedacht en een brief opgesteld. Als burgemeester heb ik toen een aanbevelingsbrief ondertekend”, vertelde burgemeester Van Belzen. “Rond de kerstdagen hebben wij officieel te horen gekregen dat de Prins van Oranje ons verzoek wilde inwilligen en op 29 maart zou komen. Daar waren we natuurlijk heel blij mee.”

De datum van het bezoek mocht niet direct bekendgemaakt worden, vertelde de burgemeester. “Nee, we hebben het geheim moeten houden totdat de Rijksvoorlichtingsdienst het bekend maakte. Dat gebeurde op 6 maart en toen wist meteen heel Barendrecht het. En wat weer echt Barendrechts is: veel mensen wisten het, maar het was toch nog niet uitgelekt. Daar ben ik trots op.”, aldus de burgemeester.

Het bezoek van de kroonprins op 29 maart verliep heel ontspannen. In de Centrumpost nam de prins uitgebreid de tijd om de handen te schudden van de vrijwilligers. Buiten sprak de prins met jongeren van het Green Team, over hun werk voor het groen in de wijk.

Tijdens de wandeling van de Centrumpost naar de Dorpskerk maakte kaasboer Dick Schumacher van de gelegenheid gebruik om de prins een kaas aan te bieden met daarop een foto van de drie prinsesjes. Bij zijn bezoek aan de Dorpskerk kreeg de prins een rondleiding door de kerk en door de kerktuin. Daar ontving hij ook het eerste exemplaar van het jubileumboek ‘Vijf eeuwen Dorpskerk’. 

Na tweeënhalf uur kwam er een einde aan het bezoek en werd de prins in de Dorpsstraat uitgezwaaid door vele Barendrechters.

Vernielingen op begraafplaats

Op de begraafplaats aan de Scheldestraat werd zaterdag 13 oktober 2012 ontdekt dat er vernielingen waren aangericht aan tientallen graven.

Uit onderzoek van de politie bleek dat de onbekende daders tussen vrijdagavond 19.00 uur en zaterdag 10.30 uur moeten hebben toegeslagen. Ze trapten 37 grafmonumenten en grafstenen om.

Bij de ingang van de begraafplaats hing vanaf zaterdag een mededeling over de gebeurtenissen, met daarbij een telefoonnummer dat mensen konden bellen. Meerdere personeelsleden van de begraafplaats waren zowel zaterdag als zondag de hele dag ter plaatse om mensen te woord te staan. Ze konden nog niet op alle vragen een antwoord geven, maar wel een luisterend oor bieden. In de loop van zaterdag en zondag bezochten tientallen geschokte Barendrechters de begraafplaats. Vaak om te kijken of het graf van hun dierbaren nog ongeschonden was.

Burgemeester Jan van Belzen bezocht op zaterdag en zondag de begraafplaats, vlak bij zijn huis. Hij sprak van ‘een laffe daad van vandalisme’.

Verantwoordelijk wethouder Jeroen Gebben was op zaterdagochtend snel ter plaatse. De wethouder vatte de vernielingen als volgt samen: “Je raakt mensen in hun ziel met het vernielen van grafstenen van hun dierbaren. Dit is onvoorstelbaar.”

Het totaalbedrag van de schade werd geschat op 15.000 euro, exclusief het vervangen van kapotte grafstenen. Burgemeester en wethouders besloten nog tijdens het weekeinde dat de gemeente de schade zou betalen. Daarbij werd gehoopt dat het bedrag later door de daders zou worden terugbetaald.

Op dinsdagavond 16 oktober heeft de gemeenteraad unaniem haar afschuw uitgesproken over de vernielingen op de begraafplaats. Alle fracties hebben hierover een verklaring afgelegd. Hierin kwam ook het medeleven met de nabestaanden over deze laffe daad duidelijk naar voren. Het besluit van het college om als gemeente zelf de kosten te dragen van de reparatiewerkzaamheden kreeg unanieme steun van de gemeenteraad.

De gemeenteraad deed een oproep aan de daders om zichzelf te melden. “Als je het lef hebt grafschennis te plegen, heb dan ook het lef om jezelf aan te geven,” zo verwoordde één van de fracties de algemeen levende gedachte hierover.

Er meldde zich echter niemand. Een uitzending van het televisieprogramma Opsporing Verzocht had evenmin resultaat. 

Waarom was er van 2008 tot 2010 in Barendrecht zoveel onrust over de opslag van CO2?

CO2 is een gas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde (het ‘broeikaseffect’). Twee bedrijven, oliemaatschappij Shell en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM), kwamen in 2008 met het idee om CO2 onder de grond op te slaan. Zo zou het broeikaseffect een beetje minder worden. De ministers Van der Hoeven (Economische Zaken) en Cramer (Milieu) waren hier ook voor.

Bij Barendrecht lagen twee bijna lege gasvelden van de NAM. Bij Pernis staat een raffinaderij van Shell die CO2 uitstoot. Het plan was om CO2 uit Pernis in de gasvelden onder Barendrecht te pompen.

Inwoners van Barendrecht maakten zich zorgen over dit plan. Ze waren er niet zo zeker van dat de CO2 niet uit de grond omhoog zou komen. Dan zouden de Barendrechters kunnen stikken.

Ook de gemeenteraad had een hoop vragen over het plan. De raad wilde er pas toestemming voor geven, als helemaal zeker was dat er geen gevaar zou zijn.

De NAM, de Shell en de ministers hielden vol dat de opslag van CO2 geen kwaad kon. Toen ze Barendrecht niet konden overtuigen wilden de ministers het plan toch doorzetten.

Barendrecht werd op het nippertje gered doordat het kabinet moest aftreden. Het nieuwe kabinet besloot om het plan in Barendrecht niet uit te voeren.

Meer weten over de CO2-opslag?

Mocht Van Belzen blijven?

Een burgemeester wordt voor zes jaar benoemd. Daarna mag de gemeenteraad laten weten of de burgemeester kan blijven, of dat ze liever een ander zoeken.

De gemeenteraad besloot op dinsdag 14 december 2010 om burgemeester Jan van Belzen aan te bevelen voor herbenoeming. De eerste ambtstermijn eindigde op 1 juli 2011. Van Belzen had laten weten dat hij graag burgemeester van Barendrecht wilde blijven.

De gemeenteraad was vol lof over de manier waarop Van Belzen zijn werk deed. “Barendrecht is blij met Van Belzen, we krijgen veel lovende berichten uit de samenleving”, aldus plaatsvervangend raadsvoorzitter Simon Kelder. “De vertrouwenscommissie van vijf jaar geleden heeft goed werk gedaan. We zijn blij dat we deze burgemeester in huis hebben.”

De Commissaris van de Koningin en de minister van Binnenlandse Zaken stemden in met de herbenoeming. Zo kon Van Belzen op 1 juli 2011 beginnen aan zijn tweede ambtstermijn.

Barendrecht was snel gegroeid. Hoe werd geprobeerd om de bewoners met elkaar in contact te brengen?

Een belangrijke reden om in 2005 voor Jan van Belzen te kiezen als burgemeester, was zijn inzet voor het verbinden van mensen. Barendrecht werd in deze periode uitgebreid met Carnisselande en de gemeenteraad besefte dat het niet makkelijk zou zijn om ‘oude’ en ‘nieuwe’ inwoners met elkaar in contact te brengen. Het jaar 2008 werd zelfs uitgeroepen tot het ‘Jaar van de ontmoeting’

Godsdiensten

Burgemeester Van Belzen zocht met alle mogelijke groepen contact. In 2009 sprak hij op een Iftar-maaltijd tijdens de islamitische vastenmaand Ramadan. “Ik probeer mijn rol op een eigentijdse manier in te vullen. Dat betekent: burgemeester zijn voor iedereen – ongeacht huidskleur, religie of politieke voorkeur. Ik bén ook geen man van de politiek, ik ben bestuurder. Ik probeer te verbinden”, zei hij daarover.

“Het is niet aan mij om te oordelen over andere godsdiensten. Ze zijn er, zo simpel is het. Ik volg de weg van de dialoog. De Bijbel roept daar ook toe op. Iedere religie heeft een element van ‘ontmoeting’ in zich. Bij de islam is dat de vrijdagontmoeting, boeddhisten doen dat in de tempel en christenen in de kerk. Dat zijn aanknopingspunten. Daar ga ik mee aan de slag.”

Toekomst

Een andere manier om de verschillende groepen Barendrechters met elkaar in contact te brengen, was de manier waarop in 2007 werd nagedacht over de toekomst van Barendrecht.

Burgemeester en wethouders vonden dat het tijd was voor een visie op het Barendrecht van het jaar 2025. Tientallen Barendrechters maakten samen met leden van de gemeenteraad en ambtenaren drie verschillende scenario’s op voor de toekomst. Ze waren bedoeld om in Barendrecht de discussie op gang te brengen.

Samen vieren

Eind 2007 was burgemeester Van Belzen betrokken bij de oprichting van de stichting ‘Samen leven – samen vieren’. Die moest manifestaties en vieringen stimuleren. Begonnen werd met Bevrijdingsdag 2008. “Je ziet dat er in Barendrecht behoefte is aan evenementen en ontmoeting. Na het stapelen van stenen willen we gaan werken aan de ontmoeting van mensen”, zei de burgemeester bij die gelegenheid.

Na een aantal keren Bevrijdingsdag georganiseerd te hebben, werd de stichting weer opgeheven. Wegens gebrek aan bestuursleden.

Hoe dachten Barendrechters over 2025?

Burgemeester en wethouders vonden in 2007 dat het tijd was voor een visie op het Barendrecht van het jaar 2025. Er was de voorgaande jaren vooral aandacht geweest voor woningbouw. Nu moesten er keuzes worden gemaakt over het wonen, werken en leven in de gemeente.

Bij het zoeken naar een visie op de toekomst werden de bewoners van Barendrecht nadrukkelijk betrokken. Tientallen Barendrechters stelden samen met leden van de gemeenteraad en ambtenaren drie verschillende scenario’s op voor de toekomst. Ze waren bedoeld om in Barendrecht de discussie op gang te brengen.

De drie scenario’s;

  • ‘Rotterdam wordt deelgemeente van Barendrecht’: Barendrecht is in 2025 een echte wereldstad geworden met een universiteit, topsporters en veel ambitie.
  • ‘De SRV-man komt weer terug’: Barendrecht is in 2025 een oase van rust. Mensen ontmoeten elkaar in verenigingen en op dorpspleinen. Er zou zelfs weer plaats zijn voor de rijdende winkel van de SRV.
  • ‘Alle wegen leiden naar Barendrecht’: Barendrecht is bereikbaar per trein, fiets, metro, auto en misschien wel via een eigen vliegveld. Het is de ideale plaats voor congressen en handel.

Vertegenwoordigers van de gemeente, waaronder de burgemeester, gaven in de groepen 8 van acht basisscholen uitleg over het thema ‘Hoe ziet Barendrecht eruit als ik 30 ben?’ De klassen maakten daarna een werkstuk. Opvallend was dat scholieren veel nadruk legden op het milieu.  De werkstukken werden gepresenteerd in het gemeentehuis. De winnende klas mocht een dag naar het Archeon.

Als voorlopig sluitstuk van de discussie begroef burgemeester Jan van Belzen op zaterdag 30 juni 2007 in de Zuidpolder een capsule met de toekomstvisies. In 2025 wordt de capsule opgegraven. Dan kan worden bekeken wat er van alle plannen is terechtgekomen …

Naar aanleiding van alle ideeën, maakten het college en de gemeenteraad in 2008 een visie voor Barendrecht in 2025. De vijfhonderd mensen die in 2007 hadden gereageerd op de drie scenario’s werden nu opnieuw uitgenodigd. Her en der in de gemeente werden mini-conferenties gehouden en de gemeente schafte een SRV-wagen aan. Deze verscheen onder meer op de markt. Mensen konden bij de wagen laten weten wat hun mening was.

bron

‘Gemeenteraad wil Jan van Belzen (50) als nieuwe burgemeester Barendrecht’, persbericht van de gemeente Barendrecht, 11 april 2005;
‘Van Belzen benoemd tot burgemeester van Barendrecht’, persbericht van de gemeente Barendrecht, 20 mei 2005;
‘Installatie burgemeester Van Belzen op vrijdag 1 juli’, persbericht van de gemeente Barendrecht, 21 juni 2005;
Jos Wesdijk: ‘Raad unaniem achter SGP-er als favoriet voor burgemeesterspost’, De Schakel, Barendrecht,14 april 2005;
Arco van der Lee: ‘Van Belzen verrassende keus’, Het Zuiden, Rotterdam, 14 april 2005;
Arco van der Lee: ‘Verdeelde reacties op Van Belzen’, in Het Zuiden Rotterdam 21 april 2005;
Internetsite en e-mail van het actiecomité ‘Dirk Vermaat Nee’ (anoniem), gedateerd 30 mei 2005;
‘Actiegroep past internetsite aan’, Het Zuiden, Rotterdam 26 mei 2005;
‘Felle reacties op actie tegen SGP-burgemeester’, De Schakel, Barendrecht 2 juni 2005)
‘Van Belzen uit bestuur SGP’, in Het Zuiden, Rotterdam 14 december 2005;
‘Van Belzen uit hoofdbestuur SGP’, in De Schakel, Barendrecht 15 december 2005;
Andreas Ross: ‘Die heimischen Fundamentalisten’, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7 september 2005;
Internetsite www.democratie-ja.nl, op 20 mei 2005;
Arco van der Lee: ‘Ik geef u liever geen hand’, Het Zuiden, Rotterdam 7 juli 2005;
Nell Westerlaken: ‘De burgemeester is SGP’er’, de Volkskrant, 19 mei 2005;
‘Officiële onthulling straatnamen Vrijheidsakker’, in De Schakel, Barendrecht 13 april 2006;
‘Wijk eert verzetshelden’, in Het Zuiden, Rotterdam 19 april 2006;
‘Bouw appartementen De Boom vordert’, in De Schakel, Barendrecht 20 april 2006;
‘Metropool, dorpje of knooppunt?’, in De Schakel, Barendrecht 29 maart 2007;
‘Scholieren kijken in de toekomst’, in De Schakel, Barendrecht 7 juni 2007;
‘De toekomst begraven’, in Het Zuiden, Rotterdam 4 juli 2007;
‘Boomfeestdag z’n geld waard’, in Het Zuiden, Rotterdam 29 maart 2006;
‘Bekende Nederlanders bij Boomfeestdag in Barendrecht’, in De Schakel, Barendrecht 23 maart 2006;
‘Wethouder Ett Schoehuizen opent discotheek Yellow’, in De Schakel, Barendrecht 13 april 2006;
‘Barendrecth heeft 45.000 inwoners’, in De Schakel, Barendrecht 24 januari 2008;
‘Gemeente en Patrimonium trekken samen op in centrumontwikkeling’, in De Schakel, Barendrecht 21 februari 2008;
‘Samen Wonen, Samen Werken, Samen Leven’, in De Schakel (gemeentepagina), Barendrecht 20 juli 2006;
‘Barendrecht blijft de beste’, Het Zuiden, 26 april 2011;
‘Cameratoezicht’ op www.barendrecht.nl, geraadpleegd op 17 september 2011;
‘Cameratoezicht Doormanplein’, www.hetzuidenbarendrecht.nl, 21 september 2010;
‘Cameratoezicht Middenbaan’, www.hetzuidenbarendrecht.nl, 18 maart 2011;
‘Raad wil verder met Van Belzen’, in De Schakel, 16 december 2010;
‘Herbenoeming voor Van Belzen’, in De Schakel, 19 mei 2011;
‘Burgemeester: 2008 jaar van de ontmoeting’, in De Schakel, 3 januari 2008;
Andreas Kouwenhoven ‘ Beoordeel mij op mijn daden’, in De Echo, 21 oktober 2009;
‘Gemeentekrant Barendrecht 2025’, bijlage van De Schakel, 10 mei 2007;
Arco van der Lee: ‘Samen leven  - samen vieren’, in Het Zuiden, 19 december 2007;
‘Meepraten over 2025’, in Het Zuiden, 16 januari 2008;
‘Prins van Oranje bezoekt Barendrecht’, in Blik op Barendrecht, Barendrecht 8 maart 2012;
‘Kijkje achter de schermen; prins Willem-Alexander bezoekt Barendrecht’, in Blik op Barendrecht, 22 maart 2012;
Astrid Krijgsman: ‘Ontspannen kroonprins zorgt voor onvergetelijk bezoek’, in Het Zuiden, Rotterdam 4 april 2012;
‘In de nacht van vrijdag op zaterdag zijn op de Algemene Begraafplaats Barendrecht aan de Scheldestraat minstens veertig graven vernield.’, website gemeente Barendrecht, (niet gedateerd, waarschijnlijk 13 oktober 2012);
‘Barendrecht: Grafschennis op de Algemene Begraafplaats aan de Scheldestraat’, opsporingsbericht op www.politie.nl (niet gedateerd, website geraadpleegd op 26 februari 2013);
Coen Nederpel: ‘Gemeente neemt kosten vernieling graven voor rekening’, www.dichtbij.nl, 17 oktober 2013 (website geraadpleegd op 26 februari 2013);
‘Raad geschokt door vandalisme begraafplaats’, persbericht gemeente Barendrecht, 17 oktober 2012;
‘Gemeente neemt kosten schadeherstel begraafplaats op zich’,  persbericht gemeente Barendrecht 16 oktober 2012;