R. Brunsveld

Richard Brunsveld (1914 - 1974)  was burgemeester van Barendrecht van 1943 tot 1945.

De in het Duitse Bocholt geboren Brunsveld was bij het begin van de Tweede Wereldoorlog  leraar. Hij volgde een opleiding tot onderwijzer in Duitsland en de NSB-burgemeesterscursus. Deze laatste cursus was bedoeld om leden van de Duitsgezinde partij NSB (Nationaal Socialistische Beweging) geschikt te maken als burgemeester.
Na het ontslag van burgemeester Beelaerts van Blokland werd Brunsveld benoemd tot burgemeester van Barendrecht. Hij legde de eed af in het kantoor van de Rijkscommissaris te Apeldoorn.

Brunsveld werd op 18 september 1943 geïnstalleerd als burgemeester van Barendrecht. Na afloop van de plechtigheid marcheerden leden van de Nationale Jeugdstorm en de WA (Weer Afdeling, een onderdeel van de NSB) door de Dorpsstraat.

Kort na zijn benoeming ontdekte hij dat burgemeester Beelaerts van Blokland in het gemeentehuis een huwelijk voltrok. Daarvoor was erg veel belangstelling. De oud-burgemeester mocht dit doen, maar Brunsveld vond toch dat dit niet kon. Hij waarschuwde de Sicherheitsdienst (SD), de Duitse politie.

De volgende dag arresteerde de Sicherheitsdienst gemeentesecretaris Groeneweg, die de voltrekking van het huwelijk had voorbereid. Oud-burgemeester Beelaerts van Blokland werd gearresteerd in Laag-Keppel. In die plaats in de Achterhoek woonde hij na zijn ontslag. Beide mannen zaten enige tijd gevangen, maar werden door de Duiters vrijgelaten omdat ze geen regels hadden overtreden.

Op 5 mei 1945 werd burgemeester Brunsveld ontslagen. Enkele dagen later werd hij opgepakt. 

In het bevolkingsregister van de gemeente Barendrecht is te zien wat er in die dagen met Brunsveld gebeurde. In het vakje ‘Beroep’ werd het woord ‘burgemeester’ doorgestreept en vervangen door ‘zonder’. Onder het adres 1e Barendrechtseweg 180 werd een nieuw adres getypt: Pompstationsweg 48, het adres van de gevangenis in Scheveningen. Het mag in de meidagen van 1945 dan een uitzinnige boel geweest zijn, op het gemeentehuis hield men de administratie op orde.

Wat was de bijnaam van de burgemeester?

In de volksmond werd burgemeester Brunsveld ‘de Pitto’ genoemd. Die naam was afgeleid van Pitto, een merk surrogaat-koffie.

Door de oorlog was er nauwelijks echte koffie te krijgen en moest men zich behelpen met namaak, de surrogaat-koffie. Brunsveld werd door de Barendrechters dus beschouwd als een surrogaat-burgemeester.

Wat deed Brunsveld voor werk voordat hij burgemeester werd?

Richard Brunsveld werd in Doetinchem opgeleid tot onderwijzer. Hij behaalde in 1934 zijn diploma voor dat vak. Hij was onderwijzer in Gendringen, Andijk en aan het blindeninstituut Prins Alexanderstichting in Huis ter Heide.

In het Duitse Oldenburg volgde hij een Duitse lerarenopleiding. Dat leidde in 1941 tot een baan als leraar aan de Duitse school te Apeldoorn. Het moet een drukke tijd zijn geweest voor Richard Brunsveld. Hij studeerde ook nog sociale economie in Berlijn en volgde de burgemeesterscursus van de NSB. Voor die cursus slaagde hij in oktober 1941. Brunsveld stopte als leraar en werkte een halfjaar op de gemeentesecretarie van Apeldoorn.

Richard Brunsveld was voor de oorlog geen lid van de NSB. Hij werd dat pas in september 1940. In januari 1941 werd hij lid van de Nationale Jeugdstorm, de jeugdorganisatie van de NSB. In september 1941 werd Brunsveld leider van de Nationale Jeugdstorm in de streek Apeldoorn.

Wat zei burgemeester Brunsveld bij zijn installatie?

Bij zijn installatie op zaterdag 18 september 1943 sprak de kersverse burgemeester tot de aanwezigen en over hun hoofden tot de inwoners van Barendrecht. 

Brunsveld dankte wethouder Van der Tholen, die drie maanden waarnemend burgemeester was geweest.

Tegen de ambtenaren zei Brunsveld dat ze door met hem samen te werken begrip zouden krijgen voor ‘het opbouwende werk der nieuwe maatschappij in de grote Germaanse Statenbond’.

De politie riep hij op om vooral streng op te treden tegen de zwarte handel. Van die illegale handel in voedsel waren arme mensen de dupe.

Brunsveld riep de aanwezigen op om steun te geven aan de Winterhulp Nederland en de Nederlandse Volksdienst. Dit waren twee organisaties die verbonden waren met de NSB.
Voor zijn werk als burgemeester baseerde de nieuwe burgemeester zich op ‘de drie bronnen van het nationaal-socialisme, namelijk godsvertrouwen, liefde voor volk en vaderland en eerbied voor de arbeid, zoals die ons gegeven zijn door de leider, Anton Mussert’.

Burgemeester Brunsveld hoopte dat veel Barendrechters voor het nationaal-socialisme zouden kiezen, nu dat in oorlog was met ‘het bolsjewisme’(zoals de Sovjet-Unie altijd door de NSB werd genoemd). “Dat velen dit nog niet inzien en in dwaling leven, neem ik hen niet kwalijk. Te zijner tijd zullen ook zij overtuigd worden en hun vergissing inzien.”

Tegenover de Duitse bezetters en de leden van de NSB verwachtte burgemeester Brunsveld van de Barendrechters ‘een correcte houding’.

Waarom trouwde de burgemeester niet in de kerk?

Op 14 april 1944 trouwde burgemeester Brunsveld met de Duitse verpleegster Elsa Anna Görling. Al bij zijn benoeming tot burgemeester was hij verloofd met deze operatiezuster van het Duitse Rode Kruis.
Het huwelijk vond plaats in het gemeentehuis aan de Dorpsstraat. De Duitse dominee Fischer uit Rotterdam zegende het huwelijk in. Dat gebeurde niet in de Dorpskerk, maar ook in het gemeentehuis. Dat zat zo.
Begin april had burgemeester Brunsveld aan dominee Hettinga, de predikant van de Dorpskerk, gevraagd of hij in de kerk mocht trouwen. De dominee was bang dat bij een trouwdienst van de burgemeester allerlei NSB’ers en Duitsers in uniform aanwezig zouden zijn.
De dominee wilde van de burgemeester de verzekering, dat er geen mannen in uniform bij de trouwdienst zouden zijn. Die verzekering kon de burgemeester hem niet geven. De dominee en de kerkenraad stelden daarom de Dorpskerk niet open voor het huwelijk van de burgemeester.
Hoge Duitsers die de trouwerij van burgemeester Brunsveld bezochten, merkten natuurlijk dat de Dorpskerk voor het bruidspaar gesloten was. De dominee en de leden van de kerkenraad moesten daarom enkele dagen later bij de Duitse politie (SD) in Rotterdam komen. Daar kregen ze het bevel om de burgemeester  hun verontschuldigingen aan te bieden. Enkele dagen later ging de dominee langs bij Schwebel (de Beauftragte, vervanger van de Commisaris van de Koningin)  en burgemeester Brunsveld. Daar legde hij nogmaals uit dat het voor de kerkenraad onmogelijk was geweest om de kerk beschikbaar te stellen voor dit huwelijk.

Heeft burgemeester Brunsveld mensen gedood?

Nee, burgemeester Brunsveld heeft niet zelf mensen gedood. Hij heeft wel geholpen bij het oppakken van mensen. Een aantal van hen heeft de oorlog niet overleefd.

Zo gaf Brunsveld in juni 1944 een tip aan de commandant van de Landwacht (een groep gewapende NSB-aanhangers), dat Krijn Niemantsverdriet aan de Ziedewijdsedijk kranten van het verzet zou verspreiden. In het huis aan de Ziedewijdsedijk werd inderdaad een tas gevonden met daarin onder meer bonkaarten en een lijst met de namen van Barendrechters die het verboden blad Trouw lazen. De burgemeester schreef de namen over en ging met Duitse politiemensen de adressen langs. Drie Barendrechters werden gearresteerd: Bas Moekestorm, Marinus Maasdam en Cornelis Keijzer. Ze overleden in Duitse kampen.

Ook Krijn Niemantsverdriet en zijn kinderen Ad en Nel werden gearresteerd. Zij overleefden de oorlog.

In augustus 1944 kreeg de commandant van de Landwacht weer een tip van de burgemeester. Ploon Prooi wilde niet werken voor de Duitsers. De Landwacht en Duitse agenten doorzochten het huis van de familie Prooi. Ze vonden de broers Jan en Ploon, met persoonsbewijzen waarop hun leeftijd was vervalst. Zo leken ze te jong om voor de Duitsers te moeten werken. Samen met hun vader werden de broers naar Duitsland gestuurd. Jan overleed daar.

Er zijn dus vier mensen overleden omdat de burgemeester de Landwacht op hen afstuurde. In het voordeel van de burgemeester spreekt dat er nog veel meer slachtoffers hadden kunnen vallen als hij zich fanatieker had gedragen.

Hoe liep het af met de burgemeester?

Op 5 mei 1945 werd Brunsveld ontslagen. Terwijl andere leden van de NSB in de dagen daarna werden opgepakt door verzetsmensen, werd de burgemeester met rust gelaten. Dat was opdracht van het Millitair Gezag. Op 10 mei werd Brunsveld aangehouden. Hij werd opgesloten in Dordrecht en later in Scheveningen.
In mei 1946 stond Brunsveld terecht. Tegen hem werd de doodstraf geëist. Dat was ook de eis tijdens het hoger beroep, later dat jaar. Brunsveld werd veroordeeld tot twintig jaar, maar hij ging weer in beroep.
Tijdens de rechtszaak maakte Brunsveld al een merkwaardige indruk: hij lag op een brancard en gaf geen antwoord op vragen.
In 1946 werd zijn gevangenisstraf opgeschort, omdat hij krankzinnig was. Brunsveld werd naar de Rijks Psychiatrische Inrichting in Eindhoven overgebracht. Hij overleed daar in 1974. Brunsveld ligt daar ook begraven, bij paaltje 31.

Brunsvelds echtgenote was kort voor het eind van de oorlog naar Duitsland gevlucht. Na de bevrijding vroeg ze de weer teruggekeerde burgemeester Beelaerts van Blokland enkele malen om hulp. Deze weigerde dat.

Bijna een andere ‘foute’ burgemeester

Bijna was burgemeester Beelaerts van Blokland na zijn ontslag door de Duiters opgevolgd door een NSB-dominee.
In 1942 zou dr. H.W. van der Vaart Smit op het punt gestaan hebben om burgemeester van Barendrecht te worden. Deze gereformeerde predikant werd wel ‘dominee landverrader’ genoemd. Hij noemde Adolf Hitler eens ‘een geniaal staatsman’.
Wegens zijn steun aan de NSB was Van der Vaart Smit in 1936 ontslagen als predikant van  Zwijndrecht-Groote Lindt.
Omdat hij Barendrecht te dicht bij Zwijndrecht vond liggen, zag hij van zijn benoeming tot burgemeester van Barendrecht af.

Hij komt, hij komt ...

In een berichtje in de Nieuwe Apeldoornse Courant van 7 december 1942  komen we de latere Barendrechtse burgemeester Brunsveld tegen. Hij is in Apeldoorn actief voor de Nationale Jeugdstorm en organiseert daarvoor de intocht van Sint Nicolaas.

Sint kwam toch…
7 December - Ondanks den oorlog en allerlei vervoersmoeilijkheden heeft Sint Nicolaas Zaterdagmiddag toch persoonlijk onze gemeente bezocht. Per schimmel en vergezeld van Zwarte Piet arriveerde hij aan  ,,La Bordelaise’’, waar ongeveer 400 kinderen hem verheugd toezongen. De Streek Apeldoorn van den Nat. Jeugdstorm had dit feest georganiseerd. Kompaan Brunsveld zeide verheugd te zijn dat te Apeldoorn maar zoo weinig stoute kinderen waren. Dames van de NSVO (Nationaal-Socialistische Vrouwen Organisatie) en meisjes van de Jeugdstorm gingen met ververschingen rond.

Laag en gemeen

In een verslag van de rechtszaak tegen oud-burgemeester Brunsveld in dagblad Trouw, wordt hij zo omschreven:

“R. Brunsveld, die in zijn plaats bekend stond als een fanatiek NSB’er en bovendien als een laag, gemeen en onberekenbaar individu.”

Brunsveld is in de rechtszaal aanwezig, liggend op een brancard. Hij antwoordt niet op vragen. Volgens de aanklager is er in werkelijkheid niets ernstigs met hem aan de hand.

Brunsveld wordt aangeklaagd voor een aantal zaken:

  • hij heeft aan de Sicherheitsdienst gemeld dat gemeentesecretaris Groeneweg een huwelijk heeft laten voltrekken door de ontslagen burgemeester Beelaerts van Blokland.
  • hij heeft aan de Beauftragte (de vervanger van de Commisaris van de Koningin) doorgegeven dat de predikant van de Dorpskerk het kerkgebouw niet beschikbaar heeft gesteld voor zijn eigen huwelijk.
  • hij heeft onderduikers en verzetsmensen verraden
  • hij heeft bij de Sicherheitsdienst geklaagd dat Barendrechtse politiemensen niet meewerkten aan het oppakken van onderduikers, illegalen en zwarthandelaren.
  • hij heeft mensen aangewezen om voor de Duitsers verdedigingswerken te graven.
Luisteren: NSB'er aan het roer in Barendrecht

In het radioprogramma Middag aan de Maas van RTV Rijnmond, uitgezonden op 4 maart 2015, vertelt Arco van der Lee over Burgemeester van Brunsveld.

Uitzending Radio Rijnmond 4 maart 2015

Luisteren: Vliegtuigcrash in Barendrecht

In het radioprogramma Middag aan de Maas van RTV Rijnmond, uitgezonden op 17 februari 2016, vertelt Arco van der Lee over de vliegtuigcrash in 1945 in Barendrecht.

Uitzending Radio Rijnmond 17 februari 2016

bron

Ingezonden brief van dhr. Oosterom in Het Zuiden, 23 juni 2005. Oosterom citeert daarin het Historisch Tijdschrift van de Gereformeerde Kerken in Nederland;
‘Honderd jaar (Nieuwe) Apeldoorns(ch)e Courant, Berichten uit een eeuw Apeldoorns leven’, op de internetsite http://members.chello.nl/~a.horlings/krant.html;
http://members.home.nl/bronsveld/Arnt ten Brunsvelt.htm -deze site voor onderzoekers van hun stamboom vermeldt alleen de geboorte van Richard Brunsveld. Verder niets. ;
A.M. Overwater: ‘Het Bestuur van Barendrecht 1811 – 2001’, Barendrecht 2001, p. 49;
Arco van der Lee: ‘De burgemeesters van Barendrecht, deel 3’, in Het Zuiden, 23 juni 2005;
Jhr. V.J.G. Beelaerts van Blokland: 'Een huwelijksvoltrekking in oorlogstijd', in Contactblad nr.97, p. 8-9, Barendrecht maart 2004;
Hans Onderwater en Jan van Mastrigt: ‘Schetsen uit de Nacht’, Baarn 1982 p. 147, 165 - 180;
‘De nieuwe burgemeester van Barendrecht’, niet gedateerd krantenbericht in het knipselarchief van de Historische Vereniging Barendrecht;
Inlichtingen van Hans Onderwater, Barendrecht, 2007;
Hans Onderwater e.a.: ‘Meer schetsen uit de Nacht’, hoofdstuk 15 ‘Burgemeesters in oorlogstijd’, voorlopige versie (boek is verschenen in 2008);
Bevolkingsregister gemeente Barendrecht;
‘Ex-burgemeester van Barendrecht op een brancard voor zijn rechters geleid’, in Trouw, niet gedateerd, waarschijnlijk uit 1946;