De Noordhoeve

Van West-Barendrecht weten we dat het bestuur bijeen kwam in de herberg die tegenwoordig Diggels heet. Ook van Carnisse kennen we de plek waar schout en  schepenen vergaderden. Het was de Noordhoeve, een boerderij die helaas is afgebroken.

Waar stond de Noordhoeve?

De Noordhoeve stond aan de Voordijk 397, ongeveer op de plaats waar nu kerkgebouw Carnisse Haven staat.  In deze boerderij was een kamer waar recht gesproken werd door schout en schepenen. Dit vertrek had een balustrade, waarvan we de precieze functie niet kennen. Het lijkt erop dat hier toeschouwers de rechtspraak van schout en schepenen konden volgen.

Wanneer werd de Noordhoeve gebouwd?

Het is niet bekend wanneer de boerderij precies werd gebouwd. We weten dat de polder het Buitenland van Barendrecht rond 1555 op het water was herwonnen. Bij de Historische Vereniging gaat men ervan uit dat deze grote boerderij met rechtkamer rond 1600 is gebouwd. Waarschijnlijk stond er daarvoor ook een boerderij, want na de afbraak van de schuur van de Noordhoeve zijn in de grond sporen van brand gevonden. In de balken van de schuur zijn de jaartallen 1663 en 1673 teruggevonden, maar die hoeven niet te slaan op de stichting van de boerderij. Zeker is dat de boerderij het bestuurscentrum was van Carnisse.

Weten we wie op de Noordhoeve gewoond heeft?

In het gebouw van de Historische Vereniging zijn in een vitrine vondsten te zien die in 1991 rond een oude put op het erf van de boerderij zijn gedaan. De vondsten werden gedaan, nadat de schuur van De Noordhoeve in 1991 was gesloopt.

Veel vondsten zijn uit het begin van de zeventiende eeuw. Dit is de tijd dat Adriaen Heijndricks. Outraet schout was. We weten niet zeker of hij recht sprak in de kamer met de gaanderij, of dat zijn opvolgers daarmee zijn begonnen. Waarschijnlijk heeft deze schout niet op de boerderij gewoond. Wel wordt aangenomen dat de penningmeester van West-Barendrecht en Carnisse hier woonde tot zijn dood in 1679.
Zeker is wel dat de bewoners van de boerderij welgesteld waren. Dat is duidelijk te zien aan het aardewerk en het glas dat hier is gevonden.

Waarom is de Noordhoeve afgebroken?

Het woonhuis van de Noordhoeve is in 1968 afgebroken. Volgens de laatste bewoners was de boerderij niet warm te stoken. Ook was het onderhoud van het oude huis duur. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem heeft de boerderij bijna gekocht. Helaas viel de keus van het museum op een boerderij in Oud-Beijerland. Het woonhuis van de Noordhoeve is toen met toestemming van Monumentenzorg gesloopt. Het werd vervangen door een nieuw woonhuis, dat nu nog bestaat.

De stal van de Noordhoeve stond op instorten na een hevige storm op 25 januari 1990. Tijdens die storm kraakte de oude schuur zo erg, dat boer en koeien er angstig van werden. De boer heeft de volgende ochtend het vee verkocht, omdat hij het niet meer zonder gevaar kon verzorgen. De schuur is later gesloopt.

bron

Informatie in vitrines van D’Ouwe School, Barendrecht;
A.G.W. Wesdorp: ‘De voormalige Noordhoeve te Carnisse’, in Contactblad nr. 49, Barendrecht december 1991, p.12 – 15;
A.M. Overwater: ‘Memorieteksten in de Dorpskerk van Barendrecht, Barendrecht 1987, p. 52;
Jan en Greet Hogeweg: ‘Haven in de Polder’, Barendrecht 2005, p.119 – 123;
J. de Romph: ‘Sloop eeuwenoude schuur van A. Baars, Voordijk 397’, in Contactblad 43, Barendrecht juni 1990, p. 7 – 9;
A.G.W. Wesdorp: ‘Jaarverslag over 1990’, in Contactblad 46, Barendrecht maart 1991, p. 21, 22, Wesdorp meldt dat de schuur op dat moment nog niet is gesloopt;
R.A. West-Barendrecht en Carnisse, deel 1, 1611 – 1641, folio 104, 21 december 1628 en folio 104v, 31 december 1628, Nationaal Archief, Den Haag, afschrift bij HVB;
Ir. J.A. van der Giessen: ‘Aen de wegh…maar aan welke weg?’, in Contactblad 79, juni 1999, p.6