‘Van oudts ’t Raedthuys’

Veel Barendrechters weten restaurant Diggels wel te vinden: op de hoek van het Doormanplein en de Dorpsstraat, in het oude centrum van het dorp. Toen Barendrecht nog een klein dorp was, was dit het centrum. Het dorpsplein, de kerk, wat boerderijen en… een herberg.

De kerk staat hier al sinds 1512. De herberg is jonger, hij staat er mogelijk ‘pas’ sinds 1608. We weten dat op 27 februari van dat jaar de classis Dordrecht (het bestuur van de kerken in deze streek) klaagde dat schout  Adriaen Hendricks plannen heeft voor de bouw van ‘eene herberge recht tegen over de kercke’.  Schout Adriaen wilde dus een herberg beginnen vlak bij de kerk. Dit is mogelijk het begin geweest van de herberg die nu ‘Diggels’ heet, maar zeker is het niet. Er zijn in dit stukje Barendrecht meer herbergen geweest.

Als de schout van West-Barendrecht moest overleggen met andere belangrijke Barendrechters, dan gebeurde dat in de herberg. Later vergaderde het gemeentebestuur er. Notarissen gebruikten de herberg om er hun akten te laten ondertekenen. En zo is het lang gebleven.  Het was dus toen zowel herberg, als gemeentehuis en ‘notariskantoor’.

Nadat Barendrecht een echt gemeentehuis had gekregen, herinnerden mensen zich nog dat de herberg vroeger een belangrijk gebouw was. Aan het einde van de negentiende eeuw was hier koffiehuis en logement ‘Het Raadhuis’ gevestigd. Later heette het jarenlang ‘Van oudts ’t Raedthuys’, voordat het de naam ‘Diggels’ kreeg.

Tegenwoordig is deze oude herberg een rijksmonument. Het staat dus op de lijst van gebouwen die niet gesloopt of veranderd mogen worden.

bron

‘Beschrijving van ‘Van oudts ’t Raedthuys’aan de Dorpsstraat in Barendrecht’, uitgegeven door de gemeente Barendrecht in het kader van Open Monumentendag 1987;
ir. J.A. van der Giessen: ‘Rondom het Doormanplein’, Contactblad 92, p. 2 – 6, Barendrecht december 2002. Volgens Van der Giessen wordt het pand voor het eerst vermeld op 1 mei 1641, toen herbergier Jacob Aertsz Bisdom een lening afsloot. Hij vermeldt ook dat er toen geen schout woonde.