Burgerinitiatief

In Barendrecht worden elke vier jaar verkiezingen gehouden voor de gemeenteraad. Op deze manier hebben inwoners invloed op het bestuur van de gemeente. Sinds 2006 is er nog een manier om het bestuur te beïnvloeden: het burgerinitiatief. Inwoners van Barendrecht kunnen door het indienen van vijftig handtekeningen onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. De gemeenteraad is verplicht om deze onderwerpen te behandelen.

Op 31 maart 2008 besloot de gemeenteraad voor het eerst om een burgerinitiatief op de agenda te zetten. Het ging hier om een voortstel voor veilige fietsroutes naar de scholen in de wijk Lagewei.

Hoe werkt het burgerinitiatief?

Om iets op de agenda van de gemeenteraad te krijgen, moet wel aan een paar voorwaarden worden voldaan. De twee belangrijkste:

  • er moeten vijftig handtekeningen worden ingezameld van Barendrechters van 16 jaar en ouder.
  • de gemeenteraad moet bevoegd zijn om over het onderwerp te beslissen.
Wat is het doel van het burgerinitiatief?

Bij het burgerinitiatief moet het gaan om een voorstel. "Hiermee kan een groep bewoners of een wijkvereniging snel duidelijkheid krijgen hoe de gemeenteraad over een onderwerp denkt", legt D66-gemeenteraadslid Jan IJzerman uit. Hij kwam met het voorstel voor het burgerinitiatief.

bron

'Burgerinitiatief: meer invloed voor bewoners op lokale politiek', in De Schakel, 29 juni 2006;
'Raad stemt over burgerinitiatief', in Het Zuiden, 21 juni 2006;
‘Veilige fietsroutes’, in Het Zuiden, 2 april 2008