Bestuur » Het gemeentehuis aan het Binnenhof » Het gemeentehuis aan het Binnenhof (1)

Het gemeentehuis aan het Binnenhof (1)

Het gemeentehuis aan het Binnenhof was de opvolger van het gemeentehuis aan de Dorpsstraat. Dat pand werd eind jaren dertig van de vorige eeuw al te klein.

Van een plan uit de jaren dertig om nabij de hoek van de 1e Barendrechtseweg en de Dorpsstraat een nieuw gemeentehuis te bouwen, was niets terechtgekomen. Het bleef dus behelpen in het gemeentehuis aan de Dorpsstraat. Een paar voorbeelden:

  • de gemeenteontvanger werkte niet in het gemeentehuis, maar had zijn kantoor in zijn eigen huis
  • het gemeentehuis had maar één toilet
  • de bode moest tijdens de raadsvergadering voor koffie en thee zorgen vanuit zijn eigen woonkamer. Om bij de raadzaal te komen, moest hij acht deuropeningen passeren.

In 1953 stelde de gemeenteraad 60.000 gulden (zo’n 27.000 euro) beschikbaar voor de uitbreiding van het gemeentehuis aan de Dorpsstraat. De provincie wees dit plan af, omdat 60.000 gulden te weinig zou zijn om het plan te betalen. Bovendien zou een uitbreiding van het gemeentehuis de problemen niet oplossen.

De eerste plannen voor de nieuwbouw werden  in 1954 gemaakt. Daarbij werd rekening gehouden met de toekomst. Barendrecht zou flink groeien. Het dorp telde in de tweede helft  van de jaren vijftig  zo’n 8300 inwoners. Er werd bij het maken van de plannen rekening gehouden met een groei naar wel 15.000 inwoners. De gemeente zou dan 22 ambtenaren nodig hebben.

Voor de bouw van het gemeentehuis had Barendrecht geld nodig van de provincie en het Rijk. Het lukte maar niet om dat geld beschikbaar te krijgen. Daarom ging burgemeester H.H. Douma op 25 april 1963 op bezoek bij minister Van Aartsen van Volkshuisvesting. Dat hielp.

De Delftse architect F.J.C. van der Vegt maakte het ontwerp voor het nieuwe gemeentehuis. De eerste paal werd op 22 september 1964 geslagen door gemeentesecretaris K. Groeneweg. Op dat moment was de nood hoog. Er waren drie nieuwe ambtenaren nodig. Die konden echter niet worden aangesteld, omdat er simpelweg geen plaats voor ze was. De gemeenteontvanger had zijn kantoor in de oude pastorie van de Dorpskerk. De dienst gemeentewerken was gehuisvest in de oude school naast de Dorpskerk, tegenwoordig als gebouw D’Ouwe School in gebruik bij de Historische Vereniging.

Op 15 maart 1966 opende mr. J. Klaasesz, de Commissaris van de Koningin in Zuid-Holland, het moderne nieuwe gemeentehuis aan het Binnenhof.

Het nieuwe gemeentehuis werd ontworpen met de idealen van de jaren zestig. Er moest minder afstand komen tussen burgers en bestuur. Daarom ging iedereen door dezelfde deur naar binnen. In de raadzaal was er letterlijk weinig afstand tussen de leden van de gemeenteraad en de bezoekers.

Latijnse gastvrijheid

In de hal van het Barendrechtse gemeentehuis staan de woorden ‘Haec Tua Domus Civis’. Dat is Latijn voor ‘Dit is uw huis, burger’.

Het idee om deze spreuk te plaatsen in de hal van het gemeentehuis, komt van burgemeester H.H. Douma. De letters in messing zijn ontworpen door graficus Sj. de Vries uit Den Haag.