Referendum

Het houden van een referendum (volksraadpleging) is naast de gemeenteraadsverkiezingen en het burgerinitiatief de derde manier waarop Barendrechters invloed hebben op het bestuur van hun gemeente.

Sinds 18 december 2006 kan in Barendrecht een referendum gehouden worden over plaatselijke onderwerpen. Het gaat om een raadgevend referendum: de gemeenteraad kan zich aansluiten bij de uitslag van het referendum. Maar dat hoeft niet, want de gemeenteraad heeft nog steeds het laatste woord.

Waarover kan in Barendrecht een referendum worden gehouden?

Het referendum moet gaan over een plaatselijk onderwerp waar de gemeenteraad nog een beslissing over moet nemen.

Wie kunnen een referendum laten houden?

Inwoners van Barendrecht kunnen een referendum aanvragen.

Ook de gemeenteraad kan besluiten dat er een referendum moet komen. Zij mag zelfs een referendum houden in een gedeelte van de gemeente.

Hoe vraag je een referendum aan?

Minimaal vijf dagen voor de vergadering van de gemeenteraad moet het verzoek binnen zijn bij de raad. Het moet zijn ondertekend door minimaal 14 mensen die bij de vorige gemeenteraadsverkiezing mochten stemmen.
De gemeenteraad moet binnen vier weken beslissen over het verzoek om een referendum te houden. 
Als de gemeenteraad besluit dat er over het aangegeven onderwerp een referendum gehouden kan worden, is nog niet het hele spel gespeeld. De aanvragers hebben dan zes weken de tijd om een officieel verzoek in te dienen voor het houden van een referendum. Dat moet worden ondersteund door 3000 mensen die bij de afgelopen raadsverkiezingen mochten stemmen. Als dat lukt, wordt binnen drie maanden het referendum gehouden.

Wie wil dat er in Barendrecht een referendum gehouden wordt, moet daar dus wel wat voor doen. “Naar mijn mening ligt de drempel wel erg hoog”, zegt D66-gemeenteraadslid Jan IJzerman. Hij is altijd voorstander geweest van het referendum.

Wanneer is het referendum geldig?

Het referendum is geldig als 40 procent van de mensen met stemrecht is komen stemmen. Het bepalen van de uitslag is eenvoudig: de meerderheid van de uitgebrachte stemmen wint.

Wat doet de gemeenteraad met de uitkomst van een referendum?

Op de eerste raadsvergadering na het referendum vergadert de gemeenteraad over het onderwerp van het referendum. De raad kan het oordeel van de kiezer volgen, maar hoeft dat niet. Het is een raadgevend referendum.

Waarover kan in Barendrecht geen referendum gehouden worden?

Wie de Referendumverordening van de gemeente opzoekt, ziet daarin een opsomming van zaken waar geen referendum over gehouden mag worden. Op die lijst staan bijvoorbeeld de belastingen, de begroting van de gemeente en beslissingen die de gemeenteraad moet nemen omdat de provincie of de regering dat voorschrijft.
Twee opvallende zaken uit het rijtje:

  • er kan geen referendum worden gehouden over een besluit van de gemeenteraad om de grens van de gemeente Barendrecht te veranderen
  • er kan geen referendum worden gehouden over de naam van de gemeente
Is er in Barendrecht al eens een referendum gehouden?

Er is in Barendrecht nog nooit een plaatselijk referendum gehouden. Wel was er op 1 juni 2005 een landelijk referendum over de Europese Grondwet. Mensen konden voor of tegen deze grondwet stemmen. De meerderheid van de Barendrechtse stemmers stemde tegen.

bron

referendumverordening op www.barendrecht.nl;
e-mail van Jan IJzerman op 30 november 2007;
A.M. Overwater: ‘Bezoek van de ambachtsheer’, in Contactblad nr. 21, Barendrecht december 1984, p. 12 en 13;
A.M. Overwater: ‘In memoriam mr. K.H. Gaarlandt’, in Contactblad 7e jaargang nr. 25, Barendrecht december 1985, p. 5 en 6;
internetsite historisch-emmen.nl;
mondelinge informatie van de Historische Vereniging Barendrecht;
‘Otto de Kat: Man in de Verte’, boekrecensie op www.nnbh.nl, geraadpleegd op 3 januari 2007;
‘Aangrijpende roman over gedoemde zwerver’, boekrecensie in Elsevier, jaargang 61, week3, geraadpleegd op www.elsevier.nl 3 januari 2007;