Bestuur » Het gemeentehuis aan het Binnenhof » Straatnamen vernoemd naar landelijke politici

Straatnamen vernoemd naar landelijke politici

In Barendrecht zijn niet alleen straten en scholen genoemd naar ambachtsheren uit lang vervlogen eeuwen. Er zijn ook straten die verwijzen naar landelijke politici uit de vorige twee eeuwen. Er zijn trouwens geen straten genoemd naar burgemeesters.

Dr. Kuyperstraat

Dr. Abraaham Kuyper (1837 – 1920) was predikant en politicus. In de tweede helft van de negentiende eeuw organiseerde hij de ‘kleine luiden’, het minder welgestelde calvinistische deel van het volk. Zo ontstonden onder meer de Anti-Revolutionaire Partij (ARP, later opgegaan in het CDA), de Vrije Universiteit in Amsterdam en de Gereformeerde Kerk. Die kerk kreeg in Barendrecht veel aanhangers.

Kuyper was lid van de Tweede Kamer en de Eerste Kamer. Van 1901 tot 1905 was hij minister-president.

Groen van Prinstererschool

Guillaume Groen van Prinsterer (1801 – 1876)  was de voorman van de Anti-Revolutionairen. In 1879 zou uit deze beweging de Anti-Revolutionaire Partij (ARP, later opgegaan in het CDA) voortkomen.

Lid van de Tweede Kamer. Hij zette zich in voor het protestants-christelijk onderwijs. Dat deed hij in een tijd dat dat alleen het openbaar onderwijs door de overheid betaald werd. Groen van Prinsterer vond dat onrechtvaardig.. Hij wilde dat de overheid ook onderwijs zou betalen dat volgens de ideeën van kerken zou worden gegeven.

Schaepmanschool en Dr. Schaepmanstraat

Herman Johannes Aloysius Maria Schaepman (1844 – 1903) was priester, letterkundige en politicus. Lid van de Tweede Kamer. Leider van het katholieke volksdeel in de tweede helft van de negentiende eeuw. Hij wilde onder meer gelijke rechten voor het katholiek, protestants-christelijk en openbaar onderwijs.

Mr. Lohmanstraat

Jhr. mr. Alexander Frederik de Savornin Lohman (1837 – 1924) was hoogleraar aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij stapte uit de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), omdat hij die te democratisch vond. Hij richtte de Christelijk Historische Unie (CHU) op. Later gingen ARP en CHU op in het CDA.

De Savornin Lohman was lid van de Tweede Kamer, lid van de Eerste Kamer en minister van Binnenlandse Zaken.

Ir. Albardastraat

Johan Willem Albarda (1877 – 1957) was politicus van de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (SDAP), de voorganger van de PvdA. Hij was lid van de Tweede Kamer. Toen de Duitsers in 1940 Nederland binnenvielen, was Albarda minister. Hij wist te ontkomen naar Engeland en was tijdens de oorlog minister in de Nederlandse regering in Londen. Na de oorlog werd hij adviseur van de regering.

Vroeger: Gerbrandystraat

Pieter Sjoerds Gerbrandy (1885 – 1961) was tijdens de Tweede Wereldoorlog minister-president van de Nederlandse regering in Londen.

 

De Gerbrandystraat was vroeger de naam van een gedeelte van ’t Vlak.

bron

Arie Verhoeven: ‘Dit boek past in ieders straatje’, Barendrecht 2005, p. 11, 37, 39, 53, 69;
Historische Winkler Prins Encyclopedie, Amsterdam/Brussel 1958, tweede druk, p. 326;
H.P.H. Jansen: Kalendarium, Het Spectrum 1971, p. 161;
Johan Okkema, Rob Feringa en Cees Zevenbergen: ‘De Straatnamen van Rotterdam’, Rotterdam 1992, p. 143 en p. 349;