Verbindingen » Spoorlijnen » Angst voor de Betuweroute

Angst voor de Betuweroute

In Barendrecht woonden veel mensen langs het spoor, zoals op de 1e Barendrechtseweg waar zo nu en dan een goederentrein de weg overstak. In de huizen van de wijken Binnenland, Noord en de Stationswijk was goed te horen dat er in het station vier keer per uur een trein stopte. Geluidsschermen waren er niet.

De drie plannen van de Nederlandse Spoorwegen kwamen samen bij Barendrecht en dreigden voor de mensen die woonden langs het spoor enorme overlast te veroorzaken. Vooral de Betuweroute werd gevreesd.

De spoorwegen kwamen in 1990 met een plan om de havenspoorlijn aan te passen en een ‘Betuwelijn’ aan te leggen tussen Kijfhoek en Elst. In Barendrecht en andere gemeenten werd dit plan nauwelijks opgemerkt.
Toen op 10 januari 1991 de route van de nieuwe spoorlijn werd gepresenteerd, was de schrik groot. Een spoorlijn vlak langs Smitshoek, met allerlei aftakkingen rond het Vaanplein. De 1e Barendrechtseweg zou zowel ten noorden als ten zuiden van de A15 worden doorsneden door sporen.

Burgemeester Van de Wouw liet in een eerste reactie weten dat Barendrecht samen met Rotterdam werkte aan een eigen plan voor het spoor. Een opvallende reactie, want Rotterdam wilde de havenspoorlijn graag zoveel mogelijk naar Barendrecht opschuiven. Dat zou een hoop herrie schelen voor Rotterdam-Zuid.

bron

‘De trein van Morgen komt eraan’, Utrecht, november 1990, p. 3, 12, 13, 14, 15, 16, 17;
‘Rail 21 Cargo’, Utrecht, januari 1990, p. 20-22;
‘Startnotitie voor de milieu-effectrapportage van de achterlandverbinding Rotterdam-Duitsland voor het goederenvervoer per spoor Betuweroute’, Utrecht 1990, p.22
Arco van der Lee: ‘Gemeentebesturen verontrust over schets voor nieuwe goederenspoorlijn’, in Noord en Waalbode, 15 januari 1991