Verbindingen » Spoorlijnen » De spoorplannen in de jaren negentig

De spoorplannen in de jaren negentig

In 1990 brachten de Nederlandse Spoorwegen een kleurrijk boekje uit. ‘De trein van Morgen komt eraan’ stond met gele en rode letters op de voorkant. In het boekje werd uitgelegd dat er prachtige plannen waren om het vervoer per spoor te verbeteren. Als die plannen werden uitgevoerd, konden er in het jaar 2015 tweemaal zoveel mensen met de trein reizen als in 1988. Bovendien zou het vervoer van goederen beter worden. Mooie plannen, waarvan er drie van belang waren voor Barendrecht:

  • Het aanleggen van twee extra sporen voor reizigerstreinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Dat moest zorgen voor meer treinen en minder vertragingen.
  • De bouw van een nieuwe spoorlijn voor goederen tussen de Rotterdamse Haven en Duitsland, beter bekend als de Betuweroute. Meer containers en andere goederen uit de haven zouden dan per trein naar het achterland kunnen worden vervoerd. Dat moest leiden tot minder vrachtwagens op de weg, minder files en minder vuile lucht.
  • De aanleg van een hogesnelheidslijn tussen Amsterdam en Parijs. Daardoor kunnen mensen sneller per trein steden als Antwerpen, Brussel en Parijs bereiken.

De naam ‘Barendrecht’ kwam in het boekje niet voor. Toch zouden deze plannen grote gevolgen hebben voor het dorp.