Verbindingen » Spoorlijnen » Protest tegen de spoorplannen

Protest tegen de spoorplannen

Voor veel Barendrechters dreigde hinder door de spoorplannen. Voor de bewoners van de 1e Barendrechtseweg, de Dordtsestraatweg en een gedeelte van Smitshoek kwam dat omdat de Betuweroute door hun buurt zou worden aangelegd. Inwoners van de 1e Barendrechtseweg en de Dordtsestraatweg vreesden bovendien geluidsoverlast door extra sporen tussen Rotterdam en Dordrecht. De bewoners van de wijken nabij het station waren ongerust omdat daar meer treinen zouden gaan rijden. Die treinen zouden zorgen voor herrie en trillingen.
Zelfs mensen die in de toekomstige wijk Nieuweland wilden gaan wonen, hadden te maken met de spoorplannen. Voor hun buurt was er een plan voor een hogesnelheidslijn langs rijksweg A29.

Terwijl het gemeentebestuur in stilte onderhandelde, lieten in het dorp bewonersgroepen van zich horen. Met name de Bewonersvereniging Barendrecht Noord (aanvankelijk Comité 1e Barendrechtseweg en Dordtsestraatweg) en de Vereniging Behoud Oost-Barendrecht hadden elk in hun eigen buurt veel aanhang.

Vertegenwoordigers van de gemeente Barendrecht vroegen tijdens vergaderingen over de spoorplannen, om alle plannen voor Barendrecht te regelen in één overeenkomst. Toen dat niet gebeurde, besloot de gemeenteraad op 15 maart 1993 om niet mee te werken aan de plannen.

Voor elk bouwplan is een bestemmingsplan nodig, waarin staat wat er gebouwd mag worden.  Ook voor de nieuwe spoorlijnen waren bestemmingsplannen nodig. De gemeenteraad besloot dat die er niet zouden komen.
Door het besluit werd direct één van de spoorplannen getroffen: het aanleggen van twee extra sporen voor reizigerstreinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het werk hieraan mocht in Barendrecht niet starten. Deze beslissing was ‘het keerpunt’ voor de spoorplannen, zo stelde de Vereniging Behoud Oost-Barendrecht.

Vergaderen, vergaderen, vergaderen …

Voor de gemeente en de bewoners was het een probleem dat voor elk spoorplan aparte informatiebijeenkomsten en hoorzittingen werden gehouden. Het geluid van de snelwegen werd er niet bij betrokken.

Zo werd door vertegenwoordigers van de Nederlandse Spoorwegen tegen bewoners van Smitshoek gezegd, dat de spoorwegen niet verantwoordelijk waren voor het geluid dat de havenspoorlijn en de A15 samen maken.

In 1992 werd in de Bethelkerk een hoorzitting over de Betuweroute gehouden. Bewoners mochten hier vertellen wat zij van de plannen vonden. Mensen die hier ook spraken over het geluid van de andere spoorlijnen, werden door voorzitter Brokx de mond gesnoerd. De avond ging immers alleen over de Betuweroute.

Geluidsschermpje voldoende?

De Betuweroute sluit in het noorden van Barendrecht aan op de bestaande spoorlijn langs het station. Hoe dat zou kunnen, werd juni 1993 beschreven in een rapport van de spoorwegen. Tekeningen tonen een eenvoudige oplossing: zes sporen met aan beide kanten een geluidsschermpje. De twee sporen van de Betuweroute konden ook in een verdiepte bak (op sommige tekeningen met een kap erover) worden gelegd. Maar dat was ‘niet aantoonbaar noodzakelijk’.
 
Met het idee om een overkapte tunnelbak aan te leggen was de Vereniging Behoud Oost-Barendrecht al in maart 1993 gekomen. Volgens hen was dit ‘het behoud van Oost-Barendrecht’.

De gevolgen van een ongeluk met een goederentrein gevuld met brandbare stoffen, zouden volgens het rapport van de spoorwegen niet groot zijn. Als de lading brandend weg zou stromen, zou het aantal slachtoffers meevallen. Want de eerste rijen huizen langs het spoor zouden de rest van het dorp voldoende afschermen.

Voor de 1e Barendrechtseweg werd in dit rapport voorgesteld om alle huizen ten noorden van de A15 te slopen. Het kabinet zou daaraan mee willen werken. De spoorproblemen in Barendrecht werden nu dus in Den Haag door het kabinet serieus genomen.

Luisteren: J.P. de Waard en de Betuwelijn

In het radioprogramma Middag aan de Maas van RTV Rijnmond, uitgezonden op 1 oktober 2015, vertelt Arco van der Lee over de strijd van J.P. de Waard tegen de Betuwelijn bij Barendrecht.

Uitzending Radio Rijnmond 1 oktober 2015

bron

Raad van de Waterstaat: ‘Voorlopig indelingsschema openbare hoorzitting Betuweroute op 1 september 1992 in de Bethelkerk, Schaatsbaan 1 te Barendrecht’;
Dr. N.B.M. Brantjes: ‘Mondelinge toelichting op de inspraak PKB Betuweroute’, Barendrecht 1 september 1992;
Raad van de Waterstaat: ‘Bekendmaking hoorzittingen inspraak Betuweroute’, Den Haag, 21 augustus 1992;
Ir. W.J. Copier: ‘Spoorplannen Barendrecht’, Utrecht 3 juni 1993, p. 5, 6, 21, 22, bijlage 11;
Vereniging Behoud Oost Barendrecht: ‘Integratie spoorwegplannen Barendrecht Oost’, Barendrecht 6 maart 1993, p. 12;
Gemeente Barendrecht: ‘Eindverslag inspraakprocedure Bestemmingsplan Spoorverbreding Barendrecht’, Barendrecht 18 juni 1992, p.17;
Vereniging Behoud Oost Barendrecht: notitie over de historie van de spoorplannen, gedateerd juni 1994