Van Minnebekevliet

straatnaambordje

De familie Van Minnebeke bezat van 1442 tot 1491 het ambacht West-Barendrecht.

Jacob Dammaszoon van Minnebeke kreeg het ambacht West-Barendrecht in leen van Philips de Goede, hertog van Bourgondië. Dat gebeurde waarschijnlijk na een periode van verwaarlozing. Aan het eind van de 14e eeuw  was Clever van de Poel ambachtsheer van West-Barendrecht. Na de overstroming van 1373 was herdijking niet mogelijk. Het ambacht kwam toen weer aan de graaf.

Ambachtsheer Jacob Dammaszoon van Minnebeke was van 1473 tot 1482 ook burgemeester van Dordrecht.  Vanaf 1483 was Van Minnebeke betrokken bij het herwinnen van het overstroomde Barendrecht.

De naam van Jacob Dammaszoon van Minnebeke komt voor op het Handvest van Barendrecht, dat op 20 december 1483 werd ondertekend. Daarin maken twee Barendrechtse ambachtsheren en een ambachtsvrouwe bekend dat ze hun ambachten gaan bedijken.
Behalve door de ambachtsheer van West-Barendrecht  is het stuk ondertekend door Johan van Wassenaar, de ambachtsheer van Oost-Barendrecht, en Elisabeth van Loon, de ambachtsvrouwe van Carnisse.  Hierna volgde de bedijking van de polder Binnenland.

Jacob Dammaszoon van Minnebeke overleed in 1487. Zijn zoon Jacob Jacobszoon van Minnebeke erfde het ambacht. West-Barendrecht had niet lang met hem te maken. Al in 1491 droeg hij het ambacht over aan Elisabeth van Loon, de echtgenote van Frank van Praet van Moerkerken (zie Van Bronkhorstvliet).

bron

Arie Verhoeven: ‘Dit boek past in ieders straatje’, Barendrecht 2005, p. 42;
A.M. Overwater: ‘Straatnamen in Molenvliet’, in Contactblad 8e jaargang nr. 29, p. 9, Barendrecht 1986;
J.W. Regt; ‘Geschied- en aardrijkskundige beschrijving van den Zwijndrechtschen Waard, den Riederwaard en het land van Putten over de Maas’, Zwijndrecht 1848, p. 175;
Handvest van Barendrecht, 20 december 1483, kopie bij HVB